Papoušek vlnkovaný - Andulka

15. března 2006 v 19:00 |  Papoušci
Pokud si přejete andulku jako přítulného člena rodiny, měli byste myslet na to, že tento malý, chytrý ptáček pro svůj život z vás také něco vyžaduje. Totiž lásku a společnost, vlonost k létání, větve s kůrou na šplhání a na oštipování, hračku ke shazování a také někoho, kdo by ji zase zvedal, a mnoho dalšího. Abyste nebyli nemile překvapeni, je zde několik bodů k zamyšlení:
DESET POMOCNÝCH RAD PŘI VAŠEM ROZHODOVÁNÍ
 1. Andulka se dožívá věku 12-14 let. Jste připraveni vzít na sebe zodpovědnost za ni na tak dlouhou dobu?
 2. Máte trvalé místo na klec?
 3. Jak byste reagovali, kdyby vaše andulka zůstala bojácná a nenaučila se mluvit?
 4. Máte na ni dostatek času?
 5. Kdo si bude s andulkou hrát, zpívat jí a hlavně se o ni starat?
 6. Co s ní uděláte, když odcestujete na prázdniny nebo budete-li muset do nemocnice?
 7. Máte doma ještě jiná domácí zvířata, která by se nemusela s andulkou snášet? Psovi lze vysvětlit, že se ptáčka nesmí dotknout, s kočkou to b´ývá horší.
 8. Chcete andulku darovat svému dítěti? Měli byste na ně přece jen dohlédnout.
 9. Jste si jisti, že nikdo z rodiny není alergický na peří?
 10. Mysleli jste na to, že ptáček bude také něco stát? Zejména tehdy, až bude potřebovat veterinárního lékaře.
Dříve než se vydáte do obchodu se zvířaty nebo k chovateli, poznamenejte si, co všechno byste měli ještě pro andulku pořídit.
 • Směs zrní, pokud možno takového, na které byla andulka dosud zvyklá.
 • Klasy senegálského prosa. Je to pamlsek a zároveň hodnotná strava.
 • Kámen pro ptáky na obrušování zobáku, který obsahuje vápník a všechny látky potřebné ke zpevňování kostí a podporující tvorbu peří.
 • Koupelnička. Je zavěšená do otevřených dvířek klece a musí mít hrubé dno, aby andulka při koupání nepodkluzovala.
 • Živočišné uhlí pro zvířata. V případě, že by v důsledku transportu či změny prostředí objevil průjem, rozdťte ho trochu do zrní.
 • Jedna nebo dvě přídavné misky k zavěšení na ovoce, zeleninu a naklíčené zrní.
 • Napáječka. Voda se v ní méně zanese než v misce.
 • Hračka. Malé zrcátko a zvoneček k zavěšení na klec, aby se andulka uklidnila po odloučení od svým druhů.
 • Písek pro ptáky na posypání dna klece. Je vhodný z důvodů hygienických i zdravotních.

První hodiny doma
Když podržíte tranportku v otevřených dvířkách klece, vaše andulka bude mít jistě hned snahu uniknout ze tmy do světla.
Důležité: Dvířka klece ihned zavřít a odstoupit. V následujících hodinách byste už naměli sahat do klece a měli byste andulce dopřát čas, aby si mohla ze své pozorovatelny v klidu prohlédnout své nové okolí. Zůstaňte ale v místnosti a mluvte na ni. Často opakujte jméno, které jste pro ni vybrali. Uvidíte, že na ně začne brzy reagovat snad pohybem, snadzvukem. Pokud potom sezobne první zrníčka nebo čerstvou stravu, je první šok překonán.
Jak navyknete ptáka na novoty: Andulka si musí na vše nové , a mohou to být jen maličkosti, nejprve zvyknout. Celý den jí můžete marně nabízet kousky ovoce nebo zeleniny, které ještě nezná, než se odhodlá je ochutnat. Například novou lampu byste nejprve měli postavit do velké vzdálenosti od klece a denně ji pak posouvat o kousek blíže, až ji pták pomalu akceptuje jako předmět, patřící do jeho okolí. Děje, které mohou andulku vylekat, jako je například luxování nebo smrkání, doprovázejte klidným hlasem a stále stejnými krátkými větičkami.
OCHOČOVÁNÍ
Když už si andulka zvykla na svůj nový domov a není tak bojácná jako v prvních dnech, když je díky denní péči již o trochu důvěřivější, můžeme ji začínat zvykat na ruku.
První krok: Nějakou dobu nedáváme do klece klas prosa, nýbrž ho denně ve stejnou dobupodáváme andulce z ruky. Zpočátku nebude pravděpodobně důvěřovat a bude se bát přijít k ruce tak blízko, aby na proso dosáhla, po pamlsku bude jen pokukovat. Zůstaňte při tom zcela klidní a potichu na ni mluvte.
Druhý krok: Možná se již následující den pokusí, s nataženým krkem a z největší možné vzálenosti, uzobnout několik zrníček. Stejně tak může tento pokus zůstat i několik dní bezúspěšný. Jednoho dne však andulka sebere všechnu odvahu a pokusí štěstí.
Denně svou nabídku opakujte se stejnou trpělivostí a klidem. Brzy bude andulka vaší ruce důvěřovat stejně jako klasu prosa a brzy, aby na proso lépe dosáhla, se zkusí opřít o váš prst, ale jen jednou nohou, druhá zůstane ješzě pro jistotu na bidýlku.
Třetí krok: Neztrácejte trpělivost. Nakonec pták akceptuje celou ruku a to nejen na jídlo, ale zvykne si na ní i jako na místo k sezení a pochopí, že se pomocí ruky dostane z klece ven nebo naopak dovnitř.
TYP: Vždy nabízejte andulce k sezení hřbet ruky. Dlaně se mnoho ptáků bojí.
Čeho byste se měli bezpodmínečně vyvarovat: Pokud to není vyloženě nezbytné, nikdy ptáka nechytáme nebo dokonce nesrážime za letu! Není pro něj nic horšího než být odchycen takovým způsobem. Může to vést až ke ztrátě již nabité důvěry k vaší ruce.
Létání bez nebezpečí
Nejlépe se andulka učí poznávat své nové okolí, když může hodně a často létat. To jednak posiluje její důvěru k novému životnímu prostoru, jednak to i posiluje její zdravý. Dříve nežli otevřete dvířka klece, zavřete všechna okna i dveře v místnosti a zatáhnout záclony. Pták nerozezná okení tabuly jako ohraničení prostoru a mohl by plnou silou naletět proti sklu, zranit se nebo se i zabít. Nemáte-li záclony, stáhněte rolety nebo žaluzie a dole nechte jen asi 20cm velkou škvíru. Pokud je potřeba, tak rozsviťe. Nezakrytou část okna potom každý den vždy o kousek zvětšujte, pták postupně pochopí sklo jako ohraničení prostoru. Většinou to trvá jen několik dní.
První let
Sedí-li teď pták jako zhypnotizovaný a z vnitřku klece pohlíží na otevřená dvířka a nevrhá se hned na svobodu, není to důvod k obavám. Uvědomte si, že pravděpodobně ještě nikdy v životě nelétal. Hnízdní budka je příliš těsná, ve společné kleci mohl maximálně mávat křídly.
Dopřejte mu čas: Někdy se nemůže odhodlat k letu a nejprve šplhá po kleci. Brzy však touha po létání zvýtězí nad strachem a vaše andulka vystartuje ke svému prvnímu letu místností.
Přistávací manévry: S létáním jistě nebudou potíže, přistání může být někdy problematické. jednak to andulka ještě nikdy nedělala, jednak jsou v pokoji neznámé předměty, které jí nahánějí strach. V lepším případě se jí podaří přistát na kleci. Pokud ano, nechte ji, Jestli se ještě pokusí zakroužit nebo dá přednost bezpečí klece.
Takto nalákejte andulku zpět do klece: Pokud přistává na zemi, nasypte jí tam několik zrnek. Andulky rády hledají na zemi potravu. Když vedle ní postavíte po chvíli klec, bude po ní jistě ráda šplhat. Pokud však přistne na lampě, skříni nebo garnýži, bude cesta zpět ke kleci zkouškou odvahy. Čím výše totiž místo je, tím bezpečněji se andulka cítí. Tento pocit jí je dán od přírody, neboť větší rizhledna nabízí větší bezpečí před nepřáteli. A toto útočiště má zase opustit? T stojí sebezapření a chce to svůj čas. Mluvte na ni a pokoušejte se ji lákat na klas prosa. Pokud je všechno marné, dejte jí tam asi po třiceti minutách otevřenou klec, snad vstoupí dovnitř. Pokud ne, zanechte ji na její rozhledně, návrat do klece se podaří pozdeji, mnohdy až následujícího dne.
Bezpodmínečně se vyvarujte: Nyní andulku honit a plašit ji šátkem. To by zničilo pracně nabytou důvěru.
Plán péče
Denně
 • Z písku v kleci lžičkou odstraňte všechny nečistoty a nasypejte trochu čistého písku.
Týdně
 • Dno klece a zásuvku s pískem omyjte teplou vodou a vysušte.
 • Hračky a zvonečky umyjte teplou vodou a vysušte.
 • Vyhoďte zbytky zrní. Všechny nádobky opláchněte, vysušte a čersvě naplňte.
Měsíčně
 • Klec umyjte ve vaně horkou vodou a při tom všechny její části vykartáčujte. Nakonec vysušte a dřevěné části nechte ještě chvíli schnout.
 • Okousané větve v kleci vyměňte za čerstvé, předtím je ale omyjte teplou vodou a vysušte.
Důležité: Na čištění nepoužívejte žádný mycí ani čisticí prostředek. Ty mohou být pro ptáky jedovaté. Voda o teplotě 55°C zcela postačí a není nebezpečná.
VÝŽIVA
Kolik zrní denně?
 • Ráno nasypte do nádobky dvě čajové lžičky pro jednu andulku, pokud má v kleci nádobky dvě, dejte do každé po jedné lžičce.
 • V časné dopoledne a v podvečer odstraňte prázné prázdné slupky od zrní, protože andulka by se nedostala k zrnkům vespodu.
 • Pokud v nádobce zbylo jen pár zrnek, přidejte ještě lžičku, aby andulka ráno nalezla potravu, neboť pořtebuje trvalý přísun enegrie.
Je správné: Aby andulka měla v misce vždy dostatek potravy. Může se stát, že se nějaký den z jakékoliv příčiny nevrátíte domů a v takovém případě bude plná miska požehnáním.
Není správné: Dávat andulce málo zrní, abychom ji ochránili před tloušťkou. Ptáci mají rychlou látkovou výměnu a potřebují jíst často a p malých dávkách. Tlustí jsou jen tehdy, když jsou špatně krmeni, mají málo pohybu nebo nejsou něčím zaměstnáni. Vyhýbejte se stravě, z níž pták zbytečně tloustne, jako například srdíčkům či tyčinkám ze zrní, jež jsou slepeny cukrem nebo medem.
Ovoce a zelenina
Pokud má vaše andulka zůstat dlouho zdravá, mít hezké peří a nebýt tlustá, musíte jí denně nabízet hodně zeleniny a ovoce podle sezóny, pokud možno vždy čerstvé. Z toho, co jí celá rodina, jí dávejte všechno to, co jí prozpívá.
Syrová zelenina: čekanka, zelený hrášek, mladé listy pampelišky, kukuřice, listy mangoldu, mrkev, nestříkaný hlávkový salát, šťovík, listy špenátu, cukety.
Ovoce: čerstvý ananas, jablko, meruňka, banán, hruška, ostružina, jahoda, čerstvé fíky, maliny, třešně, kiwi, mango, mandarinka, meloun, pomeranč, broskev, hroznové víno.
Nevhodné jsou: Všechny druhy kapusty, syrové a zelené brambory, zelené fazole, ošetřený (stříkaný proti škůdcům) hlávkový salát, grapefruit, rebarbora, švestka, citrón, avokádo (podle nejnovějších poznatků amerických vědců může být pro andulky jedovaté).
Co je pro andulku škodlivé?
 • Studená, přímo z lednice podaná strava
 • Shnilé a plesnivé potraviny - i po odstranění špatných částí v nich bují hniloba a plíseň.
 • Strava slaná a kořeněná, případně sůl, koření nebo cukr v čisté podobě.
 • čokoláda a jiné sladkosti
 • Smetana, máslo, sýr, jiný tuk nebo tučné pokrmy
 • alkoholické nápoje a káva
Co je pro andulku zdravé?
 • Jednou denně miska směsi zrní, nejméně dvakrát denně odtranit prázdné slupky.
 • Nejméně jednou denně nabídnout asi 6cm dlouhý kousek klasu prosa
 • Pokud možno dvakrát denně bohatou misku s čerstvým ovocem a zeleninou.
 • Denně malý svazeček čerstvých trav nebo bylin.
 • denně čerstvou vodu
 • trvale mít v kleci brusný kámen.
KDYŽ JE ANDULKA NEMOCNÁ
Poruchy zdraví, které poznáme na pohled
 • Smetné chování, vyhýbání se kontaktu
 • Odmítání potravy
 • Partnera nebo předměty krmí vydáveným zrním. Je možná záměna partnera za náhradní objekt.
 • Obtížné dýchání, časté zívání. Možná díky nedostatku pohybu nebo kvůli otylosti.
 • časté kýchání
 • Pták se nemůže vyprázdnit
 • kašovitý až tekutý trus trvající 1-2 hodiny. Může zpusobit příliš studená strava, studená koupel, změna prostředí, samota a smutek.
 • Kulhání, tahání a jedné nohy, visící křídlo. Může jít o lehké odraženiny z úderu nebo nárazu.
 • Ztluštění pod kůží
 • Krvácení z kloaky (řitě), nebo z rány.
 • Neuspořádané peří, trvalé drbání.
 • Houbovité, hnědavé zbytnění zobáku, ozobí nohou.
 • Vypadává hodně peří. Přirozené pelichání.
 • Příliš dlouhá horní čelist. Příliš dlouhé drápy.
Jak můžete pomoci nemocné andulce?
Postarejte se o absolutní klida a rovnoměrné teplo. Nemocná andulka potřebuje samotnou klec a na pití jí dejte vlažný heřmánkový čaj. Často pomůže i osvětlování infračerveným světlem.
Otázky, které vám lékař položí
 • Jak je andulka stará?
 • Kdy jste si poprvé všimli, že andulka není v pořádku?
 • Co vám připadalo zvláštní?
 • Byla už andulka někdy předtím nemocná?
 • Kdo ji léčil a čím?
 • Jakou směs zrní dostává? (nazapoměňte s sebou vzít vzorek)
 • Co dostává na pití?
 • Jaké ovoce a zeleninu snědla?
 • Mohla se dostat k nějakým jedovatým látkám?
 • Jaká jiná zvířata s ní ještě v domácnosti žijí?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máte doma andulku?

Ano 72.2% (372)
Ne 4.5% (23)
Ano, ale nechtěl(a) jsem 2.3% (12)
Ne, ale chci 9.3% (48)
Ne a nechtěl(a) jsem 2.9% (15)
Ano a chtěl(a) jsem 8.7% (45)

Komentáře

1 verunka verunka | 21. března 2006 v 19:22 | Reagovat

tos opsala celou knížku ne??? :-)

2 francis francis | 14. května 2006 v 9:37 | Reagovat

ahoj andulku už mám 4 mesíce,snažím se na ni den co den mluvit venovat se jí,ale ona porád nehcce na prst ani pohladit..už sem z toho docela zoufala..

3 Sofik Sofik | 14. května 2006 v 12:31 | Reagovat

Mám doma andulky už pěkných pár let a jsou báječné. Máme samičku i samečka. Romana a kamilu. Roman mi dnes ráno sedl na hlavu a odkousával mi vlasy. A z tu knihu ze které si opsala text mám doma

4 lorinka australia lorinka australia | 19. května 2006 v 19:25 | Reagovat

mám andulky a huskyho může to tak bejt?

5 Sarka Sarka | E-mail | 19. června 2006 v 1:53 | Reagovat

dobry den, chtela jsem se zeptat, mame 3 andulky, jedna je zelena mame ji rok a podle ozobi je to samice, pak mame modrou, tu mame 6 mesicu a zatim podle zbarveni neni znat jestli je to samec nebo samice a ted pred 2 mesici jsme si koupili jeste 3 takovou bilo-fialovou, maji nadhernou velkou klec, dostatek hracek a dostatek zrni nekolika druhu i vitaminy, nechavame je 3 hodiny denne litat, 1 a pul dopoledne a 1 a pul odpoledne, mame je stasne radi, ale oni neuveritelne krici pokud jsou v kleci, prakticky cely den, jakoby se hadali, nekdy neni v obyvaku slyset ani vlastniho slova, zkouseli jsme vsechno, co jsme vycetli, co nam kdo poradil, ale to kriceni je strasny a nic nepomaha, uz nevime, co mame delat a ani jednu andulku pryz dat nechceme, protoze je mame strane radi, muzete nam prosim poradit, co mame delat, byla bych Vam moc vdecna, predem dekuji, Sarka Seattle

6 Betty Betty | E-mail | Web | 1. července 2006 v 11:57 | Reagovat

Já mám domma andulku modrobílou a je to kluk.

7 Kiki Kiki | 12. července 2006 v 19:24 | Reagovat

Skoušela si dát přes klec ručník většinou to pomáhá?

8 Alča Alča | E-mail | 14. července 2006 v 10:24 | Reagovat

Ahojky,mě teda vůbec nevadí, že jsi text opsala z nějaké knížky, protože já si chci andulku pořídit a hledám každou možnou dobrou radu a určitě v tomhle článku jsem jich pár našla. Takže díky, je to fajn článek

9 luboš luboš | E-mail | 8. srpna 2006 v 18:55 | Reagovat

chcel by som sa opýtat chovatelov ako je to z hlukom a andulkami.Mám na mysli,či nie su príliš hlučné.rád by som si zadovážil papagaja/andulku/,ale radšej by som chcel kvoli susedom tichší druh.dakujem

10 kloakaforever kloakaforever | E-mail | Web | 12. srpna 2006 v 19:14 | Reagovat

Apelujeme na celý andulčí svět, zahoďte senilní smýšlení o chovu andulek a přijďte se podívat na neformální web o kloačnatcích!!! Napište nám, co si myslíte o názorech našeho amatérského chovu, budeme Vám vděčné:)

Dík Efka a Danča

11 KAROLKA KAROLKA | 20. září 2006 v 13:16 | Reagovat

Mám andulku kluka a pokud jde o to křičení tak to dělají andulky když jsou mladé a jestli je dáte dohromady se starší tak je nejspíš jasné že bude pištět taky a je to normální.Oni takhle mezi sebou komunikují apokud o ně dobře pečujete tak si myslím že by v tom nemělo být nic neobviklého.Jsem ráda že někdo píše takové blogi protože andulky jso překrásní a milí tvorečkové.

12 Frodo Frodo | 23. září 2006 v 14:38 | Reagovat

Mam doma andulku froda a mu nebo ji se neustale meni ozobi kazdy mesic z tmave modre na tmave hnedou a naopak a to uz ma 2 roky tak stale nevime co to je da se to poznat jeste jinak ??? jinak je velmi ochoceny (a) leze vam klidne do talire a jde svama i na zachod a kdyz se ji pokusite setrast tak vas stejne dohoni.

13 Hownocuc Hownocuc | E-mail | 2. října 2006 v 16:28 | Reagovat

ja sem jel vcera nakoupit a prtitom sem prděl jak valach.Mel sem u zadku velky hnedy hovno,ale to sem neresil.Vzal sem to hovno a hodil ho po FRANTOVI.ale franta mi ho vrati,a tak jsem byl zase rad ze mam to sve hovno.(!)

14 Neo Neo | E-mail | Web | 5. října 2006 v 8:07 | Reagovat

v ankete ty chyby budu myt protoze nekdo jy ma treba na ceste domu jeste ji nema ale bude myt

15 barunka barunka | 16. října 2006 v 19:45 | Reagovat

Já sem měla 2 andulky byli oba samečci ale umřelimi byi moooooc starý ale měla sem je ochočený jeden byl modrý a druhý byl bílí s modrou náprsenkou

16 barunka barunka | 16. října 2006 v 19:45 | Reagovat

měla sem je mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc ráda

17 Roman Roman | E-mail | 17. října 2006 v 17:31 | Reagovat

Dobry den  mam doma dvě andulky samce a samici. Udělal jsem jim budku na hnzdění.Mám ji tam již 2 týdny a andulka i do ní lozí.Ale nejsem si jist zda zahnízdí.Dával sem jim i vitamíny . co si mýte zahnízdí???? děkuji za všechny ospovědi s pozdravem       Roman Odstrčil

18 Adela Adela | 19. října 2006 v 14:10 | Reagovat

hhhhhhhhhhhhhhhhhhvddddddddddddddddddddhjjsvsfjvfgfsdzfgrtcgzedcrgtrfxgzr228528223812854

19 Libbykate Libbykate | E-mail | 19. října 2006 v 16:21 | Reagovat

Děkuji za materiály k přečtení, máme už bohužel jen jednu andulku, druhá nám před měsícem umřela. Ale přesto i ta jedna přináší spoustu radosti.

20 Sydney Sydney | E-mail | 19. října 2006 v 19:15 | Reagovat

Čau,včera jsem dostala andulku a někdo mi poradil,ať dám ten písek pro exotické ptáky do krmítka a teď tady čtu,že se má dávat na zem,tak nevím,poraďte please a chci se ještě zeptat,jak se podle zobáku rozeznává pohlaví,zdravím všechny

21 Mondy Mondy | E-mail | 29. listopadu 2006 v 23:07 | Reagovat

Ahojky, moc hezký stránky.Dnes jsem si přivezla andulku po mojí mamince,která zemřela.Pepík je na nás zvyklý,je mu 6 let,ale nevěděla jsem co má jíst a tak dál...tady jsem si všechno hezky přečetla a moc ti za to děkuji.Hodně pěkných řádků, pá

22 Iveta Iveta | Web | 8. prosince 2006 v 19:27 | Reagovat

Jámám doma andulku Lojzíka, někdy i pěkně zlobí,ale itak ho mám ráda.Sedá seni na prsr ai trošku mluví :-)) a podívášse na můj blog moc prosím.

23 vojta vojta | E-mail | Web | 17. prosince 2006 v 22:39 | Reagovat

ahoj chtel bych dat rady kde sehnat andulku prosim napiste diky moc vojta gorinek12345@seznam.cz

24 Klárča:) Klárča:) | E-mail | 19. prosince 2006 v 21:11 | Reagovat

zdrawim!!! poraďte mi plosím!!! chci andulku mám psa a kočku ale rodiče mi nechtěj andulku dovolit!!! protože se vo ně vůbec nestaram (o psa o kočku) tak mi prosim pomozte moc dík za odpověď napište na meila co mam dělat jak je mam ukecat??? od včerejška se snažim se vo ně snažit!!! ale jak je mam ukecat???

                                                                       DĚKUJU                                 PS: pište i víckrát jakmile něco zjistíte!!!

25 Petr Petr | 27. prosince 2006 v 16:39 | Reagovat

Ahoj.Mám andulku jen chvíli,a myslel jsem že jí ůžu pustit ven(do pokoje).A tedˇ nechce zptky a drží se u stropu.Prosím porďte.Děkuji.

26 žužulinka žužulinka | 18. ledna 2007 v 12:50 | Reagovat

Ahoj, andulku(spíš anduláka) jsem měla dlouho!!Ale včera večer jsem došla z kroužku a andulák ležel v kleci mrtvý!Sebralo mě to na tolik, že jsem myslela, že už to nerozdejchám!Miki byl pro mě všechno!První i posledí!Povídal si se mnou....na zavolání přišel, zpíval se mnou, atd...a teď toto:'( bylo to pro mne strašné!Na ten okamžik nikdy nezapomenu!Ale to ještě není vše!Udělala jsem svému okřídlenému kamarádovy hrobeček a zakopala jsem ho!Bylo mi strašně!

Dnes ráno jsem okamžitě šla k veterináři mu dát zbytek stravy, která mi po Mikim zůstal!A když mi pak veteřinář řekl, že v té stravě jsou látky, které tam nemají být, že jsou nezdravé, málem mě vezli do nemocnice, jak jsem byla vzteklá a smutná! Rodiče mi chtějí koupit novou andulku, ale já už nechci nikoho jiného, než Mikiho!!

Odpočívej v pokoji Miki! Byl jsi pro mě vše! Doufám, že tam, kde jsi se máš fajn!!! MT!!!! A zatím nashle!!!!

Tvoje "pánička"!

27 s.s. s.s. | 10. února 2007 v 20:31 | Reagovat

to je jednoduchý,opsat to z knížky

28 Majitel Majitel | E-mail | Web | 10. února 2007 v 23:02 | Reagovat

no jo  ale každej tu knížku nemá

29 Adulinka Adulinka | E-mail | 11. února 2007 v 19:53 | Reagovat

prosím vás o radu,mám 4 roky starýho anduláka vůbec nežere ovoce ani zeleninu.6ere jenom proso,naklíčený proso a prosný klásky nežere ani sepiovou kost a zato zase žere drť z mušlkís pískem,kterou sem zakoupila ve zverimexu.tak prosímvás porďte jak naučit anduláka na ovoce a zeleninu už si vážně nevím rady:-(pište na můj e-mail dablik32@seznam.cz

30 Chosee Chosee | E-mail | 28. února 2007 v 20:07 | Reagovat

Mám andulku 3 měsíce a mluvim na ní a nic.Občas mi sedne na hlavu a žvíká mi vlasy. Ale když jí chci pohladit tak ulétne.

31 Chosee Chosee | E-mail | 28. února 2007 v 20:22 | Reagovat

Někdy si trhá peří. Proč si ho trhá ?

32 Barusshka Barusshka | Web | 1. března 2007 v 18:29 | Reagovat

ahojky...mám podobnou starost jako Adulinka....taky mi andulky nejedí ovoce ani zeleninu ale ani proso klasy.......co mám dělat prosím...

33 Chosee Chosee | E-mail | 3. března 2007 v 11:52 | Reagovat

Moje andulka nehce jíst zrbí jí neš zenegalský proso před 2 dny jedla zrní co stím prosim poradte

34 Iveta Iveta | Web | 9. března 2007 v 20:33 | Reagovat

Ahoj podívej se ke mě.

35 Tigina9 Tigina9 | E-mail | Web | 14. března 2007 v 20:46 | Reagovat

Chosee: skus ji to pověsit. Naše druhá andulka se taky bála, alenaučila jsem ji to. Jestli budete chtít někdo poradit ohledně andulek, tak mi napište mail, jsem zkušený chovatel

36 Tigina9 Tigina9 | E-mail | Web | 14. března 2007 v 20:47 | Reagovat

a trhá si peří protože se přepeřuje, nebo je nervozní

37 Tigina9 Tigina9 | E-mail | Web | 14. března 2007 v 20:49 | Reagovat

Sepiovou kost mi taky první nejedl, ale když jsem ji dala tak aby na ni pořádně viděl, tak ji od té doby papá. A druhej se po něm opičí...:) Klidně mi napište mailík

38 Michala Michala | E-mail | 16. března 2007 v 12:51 | Reagovat

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Moje andulka se nechce koupat poradˇte mi co mam dělat pište na

e-mai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

39 Chosee Chosee | E-mail | 19. března 2007 v 17:43 | Reagovat

Moje andulka obcas psika nepiste prosim co stim je to nalehave prosim.

40 oilatum oilatum | 20. března 2007 v 18:52 | Reagovat

Pro Klárču:

Když tě omrzel pes i kočka, tak bych ti, být tvejma rodičema, taky už andulku nepořizovala, takže to asi nebude jednoduchý je překecat.

41 Chosee Chosee | 9. června 2007 v 22:06 | Reagovat

mrknete na  http://pepik-andulka.blog.cz/ neco o andulkach psal sem to ze dvou knížek tak se mrkněte

42 Martik Martik | 5. července 2007 v 21:06 | Reagovat

ahojec lidi....mám 2 anduly.....modrou a zelenou ....kluka a..........mno ta zelena je divná nejdřív to měla modrý a ted to má hnědý....asi je to holka mno a to je problém plotože maj malou klec tedááá spíš tam maj hafec hraček a já se ptám všude a nikde to nejni.....potřebuje ta zelená k tomu aby sneska vajca budku??? a jestli jo stačil by domeček na zemi????pleasde pomoc!!!DÍKES

43 Martin Martin | E-mail | 29. srpna 2007 v 17:27 | Reagovat

ahojky všichni,

doma mám modrožlutou andulku. Kluka. Když, ke mě domů přišla od jednoho známého kamaráda, který se o ni nedostatečně staral byl "Albert - jak mu rodinní příslušníci říkají" hodně plachý. Dva dny nejedl a nepil vůbec. Koukal na nové prostředí. Až po dvou dnech začal jíst zrno a pít vodu.

Po týdnu si "Albert" zvykl a každé ráno zdraví "pískáním". Po měsíci jsem mu dal do klece klaso. Zprvu tomu něchtěl věřit, co to je, ale za nějaké 4 hodiny si na klaso zvyknul. Když, mu klaso dojde (ozobá celou větvičku), zapíská si o novou.

Albert reaguje i na odchod a příchod člena rodiny. Je i čím dál tím spokojenější. Všichni doma si s ním povídáme a reaguje "pískáním". Jen mi zbývá ještě Alberta ochočit, aby si zvyknul o stravu z ruky. Mějte se hezky a doufám, že mi pošlete nějaké své zkušenosti s Andulkou doma.

44 Prosím o radu Prosím o radu | E-mail | 16. září 2007 v 14:43 | Reagovat

Chci dát  andulce do klece klacík ovocného stromu, ale nevím jaký je správný!

45 martinka martinka | 1. října 2007 v 15:48 | Reagovat

si fakt dobra je to ten nejlepsi blog o papouskach jaky sem kdy videla

46 Veronika Veronika | 29. října 2007 v 10:22 | Reagovat

Chovám andulky již od malička a v poslední době s péčí o tyto papoušky pomáhám 8-leté dcerce. Podle zkušeností se pokusím odpovědět na některé vaše otázky:

- pro ochočení jsou nejvhodnější mladé andulky, u starší to jde hůř. Měla by být sama, protože andulka je hejnové zvíře a raději si popovídá s jinou andulkou než s vámi. Učení některých slov by mělo být pečlivé, tzn. často a výrazně opakovat stejná slova.

- Hlučnost je pro andulky typická. Jakmile jsou dvě a více, stále spolu komunikují  a to není možné řešit stálým přikrýváním klece. Andulka je prostě křikloun.

- ovoce a zeleninu se andulka učí jíst od svých rodičů nebo když je sama zvídavá a sama přijde an to, že se dá dlabat i něco jiného než zrní. Pokud se to nenaučí, zkuste to andulce někdy až podstrkovat pod zobák, aby to musela zobnout. Většinou ji to však nejlépe naučí zase jiný pták.

Když chcete večer ještě ne moc ochočeného ptáka chytit, vyčíhnětě, kde andulka sedí (pokud je to vysoko, poproste o spolupráci rodiče), zhasněte světlo, zatemněte (ve tmě andulka nevidí a lehce ji vezmete do ruky),

- k zahnízdění andulka vždy potřebuje budku

- větve z ovocných stromů jsou vhodné všechny (já nejvíce používám jabloně).

Jinak každému mladému chovateli doporučuji pořídit si jakoukoliv knížku o chovu andulek, třeba jen se základními informacemi. My doma z mojí staré knížky čteme stále.

47 Monika Monika | Web | 16. listopadu 2007 v 13:42 | Reagovat

Tady někdo umí stahovat... tenhle článek jsem našla už minimálně na pěti blogách

48 Míňa Míňa | E-mail | Web | 16. listopadu 2007 v 15:10 | Reagovat

for Monika: Já sem ale ten článek nezkopírovala :-) jenom sem opsala pár řádků z knížky páč se tak aspoň něco o tom dozvím že....

49 mk mk | 17. prosince 2007 v 19:01 | Reagovat

ty jsi opisovala knížku já mam knížku a ůplně každy slovo stejné ale díky za radu

50 Majitel - Míňa Majitel - Míňa | E-mail | Web | 20. prosince 2007 v 19:04 | Reagovat

a co má bejt že sem to opsala?! každej tu knížku nemá

51 miska miska | Web | 2. dubna 2008 v 19:35 | Reagovat

aj ja mam knizku o andulkach..mam andulka..spociatku bola privetiva,ale teraz,ked sa jej dotknem alebo co,uz len skrieka a je podrazdena.porad mi

52 miska miska | Web | 4. dubna 2008 v 13:42 | Reagovat

ahoj.neviem ci mam andulku alebo andulaka.najprv to ozobi to mal modre a teraz je to hnede a vzdy sa mu to meni.proto nevim jakyho partnera mu mam kupit,protoze chci aby mneli vejce.diiik ..napis mi na muj web plkiiiss..

53 JAJAJAJAJA JAJAJAJAJA | E-mail | Web | 21. dubna 2008 v 16:52 | Reagovat

JÁ MÁM TAKY KNÍŽKU!!!

J.

54 kiki kiki | E-mail | Web | 20. července 2008 v 13:19 | Reagovat

ahojte mám doma 1 andulku je moc pěkná ráda si hraje.mám jí strašně ráda a za nic bych jí v životě nevimněnila.tak ahoj

55 sara sara | E-mail | 27. října 2011 v 20:22 | Reagovat

to mi delá tak  nevíš jak popzná holku od kluka  a kluka od holky

56 Michal Michal | E-mail | 12. července 2012 v 7:17 | Reagovat

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat na to jestli je v pořádku jestli si trhají andulky u zadečku peří.
                                                                                                                                                                                                                 Děkuji.

57 FloydNek FloydNek | E-mail | Web | 13. ledna 2017 v 22:39 | Reagovat

prescription costa del mar sunglasses  <a href=http://nobligan.blogse.nl/>kjope nobligan</a>  best appetite suppressant pill

58 AugustPethy AugustPethy | E-mail | Web | 12. února 2017 v 4:20 | Reagovat

prescription strength ibuprofen dosage  <a href=http://concerta.blogse.nl/>concerta kopen zonder recept</a>  obama health care facts

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama