Papoušek vlnkovaný - Andulka

15. března 2006 v 19:00 |  Papoušci
Pokud si přejete andulku jako přítulného člena rodiny, měli byste myslet na to, že tento malý, chytrý ptáček pro svůj život z vás také něco vyžaduje. Totiž lásku a společnost, vlonost k létání, větve s kůrou na šplhání a na oštipování, hračku ke shazování a také někoho, kdo by ji zase zvedal, a mnoho dalšího. Abyste nebyli nemile překvapeni, je zde několik bodů k zamyšlení:
DESET POMOCNÝCH RAD PŘI VAŠEM ROZHODOVÁNÍ
 1. Andulka se dožívá věku 12-14 let. Jste připraveni vzít na sebe zodpovědnost za ni na tak dlouhou dobu?
 2. Máte trvalé místo na klec?
 3. Jak byste reagovali, kdyby vaše andulka zůstala bojácná a nenaučila se mluvit?
 4. Máte na ni dostatek času?
 5. Kdo si bude s andulkou hrát, zpívat jí a hlavně se o ni starat?
 6. Co s ní uděláte, když odcestujete na prázdniny nebo budete-li muset do nemocnice?
 7. Máte doma ještě jiná domácí zvířata, která by se nemusela s andulkou snášet? Psovi lze vysvětlit, že se ptáčka nesmí dotknout, s kočkou to b´ývá horší.
 8. Chcete andulku darovat svému dítěti? Měli byste na ně přece jen dohlédnout.
 9. Jste si jisti, že nikdo z rodiny není alergický na peří?
 10. Mysleli jste na to, že ptáček bude také něco stát? Zejména tehdy, až bude potřebovat veterinárního lékaře.
Dříve než se vydáte do obchodu se zvířaty nebo k chovateli, poznamenejte si, co všechno byste měli ještě pro andulku pořídit.
 • Směs zrní, pokud možno takového, na které byla andulka dosud zvyklá.
 • Klasy senegálského prosa. Je to pamlsek a zároveň hodnotná strava.
 • Kámen pro ptáky na obrušování zobáku, který obsahuje vápník a všechny látky potřebné ke zpevňování kostí a podporující tvorbu peří.
 • Koupelnička. Je zavěšená do otevřených dvířek klece a musí mít hrubé dno, aby andulka při koupání nepodkluzovala.
 • Živočišné uhlí pro zvířata. V případě, že by v důsledku transportu či změny prostředí objevil průjem, rozdťte ho trochu do zrní.
 • Jedna nebo dvě přídavné misky k zavěšení na ovoce, zeleninu a naklíčené zrní.
 • Napáječka. Voda se v ní méně zanese než v misce.
 • Hračka. Malé zrcátko a zvoneček k zavěšení na klec, aby se andulka uklidnila po odloučení od svým druhů.
 • Písek pro ptáky na posypání dna klece. Je vhodný z důvodů hygienických i zdravotních.

První hodiny doma
Když podržíte tranportku v otevřených dvířkách klece, vaše andulka bude mít jistě hned snahu uniknout ze tmy do světla.
Důležité: Dvířka klece ihned zavřít a odstoupit. V následujících hodinách byste už naměli sahat do klece a měli byste andulce dopřát čas, aby si mohla ze své pozorovatelny v klidu prohlédnout své nové okolí. Zůstaňte ale v místnosti a mluvte na ni. Často opakujte jméno, které jste pro ni vybrali. Uvidíte, že na ně začne brzy reagovat snad pohybem, snadzvukem. Pokud potom sezobne první zrníčka nebo čerstvou stravu, je první šok překonán.
Jak navyknete ptáka na novoty: Andulka si musí na vše nové , a mohou to být jen maličkosti, nejprve zvyknout. Celý den jí můžete marně nabízet kousky ovoce nebo zeleniny, které ještě nezná, než se odhodlá je ochutnat. Například novou lampu byste nejprve měli postavit do velké vzdálenosti od klece a denně ji pak posouvat o kousek blíže, až ji pták pomalu akceptuje jako předmět, patřící do jeho okolí. Děje, které mohou andulku vylekat, jako je například luxování nebo smrkání, doprovázejte klidným hlasem a stále stejnými krátkými větičkami.
OCHOČOVÁNÍ
Když už si andulka zvykla na svůj nový domov a není tak bojácná jako v prvních dnech, když je díky denní péči již o trochu důvěřivější, můžeme ji začínat zvykat na ruku.
První krok: Nějakou dobu nedáváme do klece klas prosa, nýbrž ho denně ve stejnou dobupodáváme andulce z ruky. Zpočátku nebude pravděpodobně důvěřovat a bude se bát přijít k ruce tak blízko, aby na proso dosáhla, po pamlsku bude jen pokukovat. Zůstaňte při tom zcela klidní a potichu na ni mluvte.
Druhý krok: Možná se již následující den pokusí, s nataženým krkem a z největší možné vzálenosti, uzobnout několik zrníček. Stejně tak může tento pokus zůstat i několik dní bezúspěšný. Jednoho dne však andulka sebere všechnu odvahu a pokusí štěstí.
Denně svou nabídku opakujte se stejnou trpělivostí a klidem. Brzy bude andulka vaší ruce důvěřovat stejně jako klasu prosa a brzy, aby na proso lépe dosáhla, se zkusí opřít o váš prst, ale jen jednou nohou, druhá zůstane ješzě pro jistotu na bidýlku.
Třetí krok: Neztrácejte trpělivost. Nakonec pták akceptuje celou ruku a to nejen na jídlo, ale zvykne si na ní i jako na místo k sezení a pochopí, že se pomocí ruky dostane z klece ven nebo naopak dovnitř.
TYP: Vždy nabízejte andulce k sezení hřbet ruky. Dlaně se mnoho ptáků bojí.
Čeho byste se měli bezpodmínečně vyvarovat: Pokud to není vyloženě nezbytné, nikdy ptáka nechytáme nebo dokonce nesrážime za letu! Není pro něj nic horšího než být odchycen takovým způsobem. Může to vést až ke ztrátě již nabité důvěry k vaší ruce.
Létání bez nebezpečí
Nejlépe se andulka učí poznávat své nové okolí, když může hodně a často létat. To jednak posiluje její důvěru k novému životnímu prostoru, jednak to i posiluje její zdravý. Dříve nežli otevřete dvířka klece, zavřete všechna okna i dveře v místnosti a zatáhnout záclony. Pták nerozezná okení tabuly jako ohraničení prostoru a mohl by plnou silou naletět proti sklu, zranit se nebo se i zabít. Nemáte-li záclony, stáhněte rolety nebo žaluzie a dole nechte jen asi 20cm velkou škvíru. Pokud je potřeba, tak rozsviťe. Nezakrytou část okna potom každý den vždy o kousek zvětšujte, pták postupně pochopí sklo jako ohraničení prostoru. Většinou to trvá jen několik dní.
První let
Sedí-li teď pták jako zhypnotizovaný a z vnitřku klece pohlíží na otevřená dvířka a nevrhá se hned na svobodu, není to důvod k obavám. Uvědomte si, že pravděpodobně ještě nikdy v životě nelétal. Hnízdní budka je příliš těsná, ve společné kleci mohl maximálně mávat křídly.
Dopřejte mu čas: Někdy se nemůže odhodlat k letu a nejprve šplhá po kleci. Brzy však touha po létání zvýtězí nad strachem a vaše andulka vystartuje ke svému prvnímu letu místností.
Přistávací manévry: S létáním jistě nebudou potíže, přistání může být někdy problematické. jednak to andulka ještě nikdy nedělala, jednak jsou v pokoji neznámé předměty, které jí nahánějí strach. V lepším případě se jí podaří přistát na kleci. Pokud ano, nechte ji, Jestli se ještě pokusí zakroužit nebo dá přednost bezpečí klece.
Takto nalákejte andulku zpět do klece: Pokud přistává na zemi, nasypte jí tam několik zrnek. Andulky rády hledají na zemi potravu. Když vedle ní postavíte po chvíli klec, bude po ní jistě ráda šplhat. Pokud však přistne na lampě, skříni nebo garnýži, bude cesta zpět ke kleci zkouškou odvahy. Čím výše totiž místo je, tím bezpečněji se andulka cítí. Tento pocit jí je dán od přírody, neboť větší rizhledna nabízí větší bezpečí před nepřáteli. A toto útočiště má zase opustit? T stojí sebezapření a chce to svůj čas. Mluvte na ni a pokoušejte se ji lákat na klas prosa. Pokud je všechno marné, dejte jí tam asi po třiceti minutách otevřenou klec, snad vstoupí dovnitř. Pokud ne, zanechte ji na její rozhledně, návrat do klece se podaří pozdeji, mnohdy až následujícího dne.
Bezpodmínečně se vyvarujte: Nyní andulku honit a plašit ji šátkem. To by zničilo pracně nabytou důvěru.
Plán péče
Denně
 • Z písku v kleci lžičkou odstraňte všechny nečistoty a nasypejte trochu čistého písku.
Týdně
 • Dno klece a zásuvku s pískem omyjte teplou vodou a vysušte.
 • Hračky a zvonečky umyjte teplou vodou a vysušte.
 • Vyhoďte zbytky zrní. Všechny nádobky opláchněte, vysušte a čersvě naplňte.
Měsíčně
 • Klec umyjte ve vaně horkou vodou a při tom všechny její části vykartáčujte. Nakonec vysušte a dřevěné části nechte ještě chvíli schnout.
 • Okousané větve v kleci vyměňte za čerstvé, předtím je ale omyjte teplou vodou a vysušte.
Důležité: Na čištění nepoužívejte žádný mycí ani čisticí prostředek. Ty mohou být pro ptáky jedovaté. Voda o teplotě 55°C zcela postačí a není nebezpečná.
VÝŽIVA
Kolik zrní denně?
 • Ráno nasypte do nádobky dvě čajové lžičky pro jednu andulku, pokud má v kleci nádobky dvě, dejte do každé po jedné lžičce.
 • V časné dopoledne a v podvečer odstraňte prázné prázdné slupky od zrní, protože andulka by se nedostala k zrnkům vespodu.
 • Pokud v nádobce zbylo jen pár zrnek, přidejte ještě lžičku, aby andulka ráno nalezla potravu, neboť pořtebuje trvalý přísun enegrie.
Je správné: Aby andulka měla v misce vždy dostatek potravy. Může se stát, že se nějaký den z jakékoliv příčiny nevrátíte domů a v takovém případě bude plná miska požehnáním.
Není správné: Dávat andulce málo zrní, abychom ji ochránili před tloušťkou. Ptáci mají rychlou látkovou výměnu a potřebují jíst často a p malých dávkách. Tlustí jsou jen tehdy, když jsou špatně krmeni, mají málo pohybu nebo nejsou něčím zaměstnáni. Vyhýbejte se stravě, z níž pták zbytečně tloustne, jako například srdíčkům či tyčinkám ze zrní, jež jsou slepeny cukrem nebo medem.
Ovoce a zelenina
Pokud má vaše andulka zůstat dlouho zdravá, mít hezké peří a nebýt tlustá, musíte jí denně nabízet hodně zeleniny a ovoce podle sezóny, pokud možno vždy čerstvé. Z toho, co jí celá rodina, jí dávejte všechno to, co jí prozpívá.
Syrová zelenina: čekanka, zelený hrášek, mladé listy pampelišky, kukuřice, listy mangoldu, mrkev, nestříkaný hlávkový salát, šťovík, listy špenátu, cukety.
Ovoce: čerstvý ananas, jablko, meruňka, banán, hruška, ostružina, jahoda, čerstvé fíky, maliny, třešně, kiwi, mango, mandarinka, meloun, pomeranč, broskev, hroznové víno.
Nevhodné jsou: Všechny druhy kapusty, syrové a zelené brambory, zelené fazole, ošetřený (stříkaný proti škůdcům) hlávkový salát, grapefruit, rebarbora, švestka, citrón, avokádo (podle nejnovějších poznatků amerických vědců může být pro andulky jedovaté).
Co je pro andulku škodlivé?
 • Studená, přímo z lednice podaná strava
 • Shnilé a plesnivé potraviny - i po odstranění špatných částí v nich bují hniloba a plíseň.
 • Strava slaná a kořeněná, případně sůl, koření nebo cukr v čisté podobě.
 • čokoláda a jiné sladkosti
 • Smetana, máslo, sýr, jiný tuk nebo tučné pokrmy
 • alkoholické nápoje a káva
Co je pro andulku zdravé?
 • Jednou denně miska směsi zrní, nejméně dvakrát denně odtranit prázdné slupky.
 • Nejméně jednou denně nabídnout asi 6cm dlouhý kousek klasu prosa
 • Pokud možno dvakrát denně bohatou misku s čerstvým ovocem a zeleninou.
 • Denně malý svazeček čerstvých trav nebo bylin.
 • denně čerstvou vodu
 • trvale mít v kleci brusný kámen.
KDYŽ JE ANDULKA NEMOCNÁ
Poruchy zdraví, které poznáme na pohled
 • Smetné chování, vyhýbání se kontaktu
 • Odmítání potravy
 • Partnera nebo předměty krmí vydáveným zrním. Je možná záměna partnera za náhradní objekt.
 • Obtížné dýchání, časté zívání. Možná díky nedostatku pohybu nebo kvůli otylosti.
 • časté kýchání
 • Pták se nemůže vyprázdnit
 • kašovitý až tekutý trus trvající 1-2 hodiny. Může zpusobit příliš studená strava, studená koupel, změna prostředí, samota a smutek.
 • Kulhání, tahání a jedné nohy, visící křídlo. Může jít o lehké odraženiny z úderu nebo nárazu.
 • Ztluštění pod kůží
 • Krvácení z kloaky (řitě), nebo z rány.
 • Neuspořádané peří, trvalé drbání.
 • Houbovité, hnědavé zbytnění zobáku, ozobí nohou.
 • Vypadává hodně peří. Přirozené pelichání.
 • Příliš dlouhá horní čelist. Příliš dlouhé drápy.
Jak můžete pomoci nemocné andulce?
Postarejte se o absolutní klida a rovnoměrné teplo. Nemocná andulka potřebuje samotnou klec a na pití jí dejte vlažný heřmánkový čaj. Často pomůže i osvětlování infračerveným světlem.
Otázky, které vám lékař položí
 • Jak je andulka stará?
 • Kdy jste si poprvé všimli, že andulka není v pořádku?
 • Co vám připadalo zvláštní?
 • Byla už andulka někdy předtím nemocná?
 • Kdo ji léčil a čím?
 • Jakou směs zrní dostává? (nazapoměňte s sebou vzít vzorek)
 • Co dostává na pití?
 • Jaké ovoce a zeleninu snědla?
 • Mohla se dostat k nějakým jedovatým látkám?
 • Jaká jiná zvířata s ní ještě v domácnosti žijí?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máte doma andulku?

Ano 72.2% (372)
Ne 4.5% (23)
Ano, ale nechtěl(a) jsem 2.3% (12)
Ne, ale chci 9.3% (48)
Ne a nechtěl(a) jsem 2.9% (15)
Ano a chtěl(a) jsem 8.7% (45)

Komentáře

Zobrazit vše (172)
Zobrazit starší komentáře

101 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 9:36 | Reagovat

ups shipping viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
pharmaceutical viagra pens

102 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 10:15 | Reagovat

treatment for viagra hearing problems
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra and drug screening

103 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 10:28 | Reagovat

viagra priser
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
get a coupon to try viagra

104 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 11:06 | Reagovat

viagra tx for hypertension
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>stop viagra spam emails
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra online without prescription milwakee

105 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 11:21 | Reagovat

overnight shipping viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>homepage besuchen
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
viagra rectal bleeding

106 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 11:58 | Reagovat

what is the reason for viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
guide to online viagra

107 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 11:58 | Reagovat

find viagra free sites edinburgh search
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra pill splitting

108 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 13:42 | Reagovat

metoprolol and viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
natural over the counter cialas viagra

109 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 13:58 | Reagovat

viagra anally in a enema
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">homepage besuchen
</a>
alternatives for viagra

110 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 14:39 | Reagovat

feedblitz news edinburgh pages viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
how many viagra should i take

111 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 14:51 | Reagovat

chewable viagra 100mg
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a>
arginine natural viagra

112 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 16:13 | Reagovat

video viagra drunk
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
generic brand viagra

113 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 17:00 | Reagovat

viagra cancun
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
battery viagra

114 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 17:21 | Reagovat

natural viagra formulas
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">дё»йЎµ
</a>
buy brand name viagra

115 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 17:27 | Reagovat

connecticut generic caverta viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
fedex viagra no prescriptions

116 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 17:48 | Reagovat

viagra sales online
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">дё»йЎµ
</a>
viagra discount code

117 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 21:13 | Reagovat

viagra online canada
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra interaccion ibuprofeno

118 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 23. července 2017 v 23:51 | Reagovat

search viagra viagra find generic edinburgh
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
when will the viagra patent expire

119 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 0:47 | Reagovat

viagra cheapest
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a>
what is the best viagra alternative

120 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 2:45 | Reagovat

who created extenze and viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonkip</a>
where to buy viagra

121 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 3:43 | Reagovat

cheapest viagra generic substitute
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>how many viagra should i take
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
viagra blog

122 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 3:52 | Reagovat

naturally occuring elements of viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonkip</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra mcaps

123 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 4:48 | Reagovat

can you buy viagra in mexico
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
lowest price viagra overseas

124 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 5:37 | Reagovat

viagra search find edinburgh sites pages
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
what does viagra cost in canada

125 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 5:44 | Reagovat

viagra carvedilol interaction
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
drinking with viagra

126 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 8:37 | Reagovat

viagra womens
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra porn titles

127 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 9:35 | Reagovat

buy discount viagra on the internet
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
approval online online shop viagra

128 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 14:23 | Reagovat

viagra 30 discount
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">Jasonkip</a>
viagra experiances

129 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 16:29 | Reagovat

viagra no prescription delivered in canada
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>Jasonkip</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra cialis on line

130 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 19:42 | Reagovat

viagra vs lavitra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
real geunine viagra

131 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 19:56 | Reagovat

cialis propecia viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
edinburgh uk viagra tid cfm

132 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 24. července 2017 v 22:52 | Reagovat

viagra glaucoma
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">home
</a>
viagra price comparisons

133 Jasonkip Jasonkip | E-mail | 25. července 2017 v 1:55 | Reagovat

buying proper viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a>
order viagra international ships

134 Everettsmack Everettsmack | E-mail | 25. července 2017 v 22:58 | Reagovat

semen turns yellow viagra bought online
<a href=http://buyviagraestonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">viagra online</a>
compare viagra to nizagara

135 StanleyHox StanleyHox | E-mail | 25. července 2017 v 23:05 | Reagovat

cost of viagra pill
<a href=http://buyviagraestonline.com/>www
</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a>
get rid of viagra emails

136 Stephentib Stephentib | E-mail | 25. července 2017 v 23:43 | Reagovat

keyword discount viagra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">cheap viagra</a>
does viagra mantain erection after ejaculation

137 Everettsmack Everettsmack | E-mail | 26. července 2017 v 2:56 | Reagovat

viagra colm begley
<a href=http://buyviagraestonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">viagra cheap</a>
pfizer viagra online

138 Everettsmack Everettsmack | E-mail | 26. července 2017 v 4:53 | Reagovat

herbal viagra formulations
<a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">viagra cheap</a>
canada free sample viagra

139 Everettsmack Everettsmack | E-mail | 26. července 2017 v 5:53 | Reagovat

athletes viagra use
<a href=http://buyviagraestonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">viagra online</a>
old viagra

140 Stephentib Stephentib | E-mail | 26. července 2017 v 6:42 | Reagovat

comparison of viagra levitra and cialis
<a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a>
paxil viagra

141 Jameslox Jameslox | E-mail | 26. července 2017 v 6:55 | Reagovat

online and viagra soft
<a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a>
viagra cialis for ed

142 StanleyHox StanleyHox | E-mail | 26. července 2017 v 16:46 | Reagovat

buy viagra zenegra
<a href=http://buyviagraestonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraestonline.com/">viagra</a>
viagra and hemroids

143 FrankGlind FrankGlind | E-mail | Web | 31. července 2017 v 21:55 | Reagovat

diflucan chest pain
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy diflucan over the counter</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">buy diflucan online</a>
side effects diflucan search

144 FrankGlind FrankGlind | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 13:10 | Reagovat

diflucan accupril
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>buy cheap diflucan online</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">Aaronkip</a>
diflucan yeast infection dose

145 FrankGlind FrankGlind | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 15:16 | Reagovat

mixing diflucan alcohol
<a href=http://buydiflucanmvc.com/>homepage besuchen
</a>
<a href="http://buydiflucanmvc.com/">diflucan fluconazole buy</a>
diflucan dosage for ductal yeast

146 FrankyGlind FrankyGlind | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 1:19 | Reagovat

diflucan thrush not working
<a href=http://diflucanhkl.com/>buy diflucan over the counter </a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">diflucan fluconazole buy</a>
can men take diflucan 150 mg

147 FrankyGlind FrankyGlind | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 10:16 | Reagovat

diflucan effects on menstrual cycle
<a href=http://diflucanhkl.com/>Difkip</a>
<a href="http://diflucanhkl.com/">view web page
</a>
diflucan symptoms side effects

148 FrandyGlind FrandyGlind | E-mail | Web | 6. srpna 2017 v 2:05 | Reagovat

diflucan during
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com>diflucan fluconazole buy</a>
<a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a>
yeast infection treatment for men diflucan

149 PeterTal PeterTal | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 4:54 | Reagovat

купить черную маску человека паука
<a href=http://blackmaskntl.ru/>черная маска купить</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">купить черную маску для лица</a>
черная маска для лица купить в москве

150 AllenCouct AllenCouct | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 15:52 | Reagovat

корейская черная маска купить
<a href=http://blackmaskntl.ru/>Maskkip</a>
<a href=http://blackmaskntl.ru/">website
</a>
black mask купить в нижнем новгороде

151 JerryEvork JerryEvork | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 3:42 | Reagovat

hennepin county mental health center  <a href=http://ritalin.guildomatic.com>buy ritalin bitcoin</a>  all kids healthcare program

152 JerryEvork JerryEvork | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 10:06 | Reagovat

mitt romney opinion on healthcare  <a href=http://qsymia.guildomatic.com>buy qsymia diet pill online uk</a>  male sexual performance pills

153 Rogereagep Rogereagep | E-mail | Web | 26. září 2017 v 15:44 | Reagovat

mid 7 android 4.0 tablet  <a href=https://belviqonline.carbonmade.com>buy belviq uk</a>  prescription drugs for anxiety

154 Colincauch Colincauch | E-mail | Web | 16. října 2017 v 17:53 | Reagovat

what is the best medicine for a sore throat  <a href=http://adderall.magnoto.com/>http://adderall.magnoto.com/</a>  revenue cycle management healthcare

155 PeterFremn PeterFremn | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 2:50 | Reagovat

becoming a doctor in the navy  <a href=http://ionamin.app.rsvpify.com/>http://ionamin.app.rsvpify.com/</a>  spotting on the pill

156 CarmenRak CarmenRak | E-mail | Web | 6. prosince 2017 v 19:38 | Reagovat

drug facts and comparison  <a href=http://saxenda.strikingly.com/>saxenda.strikingly.com</a>  home drug tests accuracy

157 Donaldnub Donaldnub | E-mail | Web | 18. února 2018 v 6:18 | Reagovat

drug development and delivery  http://sjpcomedy.com/efficient-unleash-media/  prescription medicine for heartburn

158 Donaldnub Donaldnub | E-mail | Web | 19. února 2018 v 3:25 | Reagovat

healthcare information systems degree  http://movingleft.com/1192/45644is-the-us-going-to-war-with-north-korea-one-country-knows-the-answer/  weill cornell internal medicine associates

159 Russelldoush Russelldoush | E-mail | Web | 22. února 2018 v 2:59 | Reagovat

how to order eyeglasses online from prescription  http://www.perfectimageprinting.com/variable-data-printing-tips-personalize-print/  united health care provider login

160 Bernardses Bernardses | E-mail | Web | 14. března 2018 v 20:26 | Reagovat

does lsd show up on a drug test  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  diclofenac sodium 75 mg dr tablets

161 RobertFEk RobertFEk | E-mail | Web | 16. března 2018 v 17:48 | Reagovat

health department las vegas  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  xanax buy online no prescription

162 RobertFEk RobertFEk | E-mail | Web | 20. března 2018 v 12:40 | Reagovat

ross university school of medicine dominica  <a href=http://modafinil.forums-free.com>modafinil.forums-free.com</a>  christ community health center

163 RobertFEk RobertFEk | E-mail | Web | 27. března 2018 v 5:05 | Reagovat

memorial healthcare hollywood fl  <a href=http://stilnox.forumup.be>stilnox.forumup.be</a>  android tablet big lots

164 ElliottTax ElliottTax | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:31 | Reagovat

letter of intent pharmacy residency  http://adipex.uniterre.com/  harris teeter pharmacy cary nc

165 ElliottTax ElliottTax | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 1:20 | Reagovat

android tablets for cheap  http://adipex.uniterre.com/  rug doctor mighty pro x3 carpet cleaner

166 ElliottTax ElliottTax | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 15:33 | Reagovat

android tablet apps download  http://modafinil.clubeo.com/  state board of medicine

167 ElliottTax ElliottTax | E-mail | Web | 7. května 2018 v 21:39 | Reagovat

interim healthcare tulsa ok  https://fastin.jcink.net/  9 news health fair

168 ElliottTax ElliottTax | E-mail | Web | 10. května 2018 v 22:29 | Reagovat

top tablets for kids  https://fastin.jcink.net/  medicine for insulin resistance

169 StephenSeare StephenSeare | E-mail | 8. září 2018 v 12:34 | Reagovat

viagra from canada online  http://blogscat.com/a/lorazepam  continuing education for healthcare professionals

170 StephenSeare StephenSeare | E-mail | 8. září 2018 v 20:59 | Reagovat

ucla east west medicine  https://www.smore.com/ewxsy-buy-qsymia-online-no-prescription  rochester mental health center

171 StephenSeare StephenSeare | E-mail | 9. září 2018 v 12:56 | Reagovat

doctors in eugene oregon  http://stilnox.forum-prive.com/  best medicine for stress

172 StephenSeare StephenSeare | E-mail | 10. září 2018 v 7:05 | Reagovat

signs of a drug addict  https://www.visualcv.com/qsymia  prescription ray ban eyeglasses

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama